CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU DOANH NGHIỆP

Giá trị đơn hàng Chiết khấu
Từ 10.000.000 đến dưới 30.000.000 VND 4%
Từ 30.000.000 đến dưới 50.000.000 VND 6%
Từ 50.000.000 đến dưới 100.000.000 VND 8%
Từ 100.000.000 đến dưới 300.000.000 VND 10%
Từ 300.000.000 đến dưới 500.000.000 VND 12%
Từ 500.000.000 đến dưới 700.000.000 VNĐ 14%
Từ 700.000.000 đến dưới 1.000.000.000 VNĐ 16%
Từ 1.000.000.000 đến dưới 1.500.000.000 VNĐ 18%
Từ 1.500.000.000 đến dưới 2.000.000.000 VNĐ 20%
Từ 2.000.000.000 đến dưới 2.500.000.000 VNĐ 22%
Từ 2.500.000.000 đến dưới 3.000.000.000 VNĐ 24%
Trên 3.000.000.000 đồng 25%

 

 

1. Giá trị đơn hàng áp dụng bên trên đã bao gồm VAT.
2. Miễn phí giao hàng tại 1 điểm trong nội thành TP.HCM cho đơn hàng giá trị trên 10.000.000VND
3. Thời gian giao hàng tùy vào số lượng đơn hàng và yêu cầu của khách hàng.
4. Phương thức thanh toán:
4.1. Trường hợp có ký hợp đồng mua bán:
50% giá trị đơn hàng trong vòng 03 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng.
50% giá trị còn lại của đơn hàng trong vòng 07 ngày kể từ ngày khách hàng nhận đủ bộ chứng từ
Đề nghị Thanh toán.
4.2. Trường hợp không ký hợp đồng mua bán:
50% giá trị đơn hàng tại thời điểm đặt hàng
50% giá trị còn lại của đơn hàng tại thời điểm nhận hàng
5. Chính sách chiết khấu áp dụng theo từng đơn hàng và không cộng dồn.
6. Khách hàng xuất hóa đơn chênh lệch chịu phí 10%