fbpx

Author - Admin

Hướng dẫn thanh toán vi điện tử

Thanh toán bằng Moca Bước 1 Màn hình ứng dụng Moca > Chạm màn hình bắt đầu thanh toán > Quét QR thanh toán     Bước 2 Nhập số tiền cần thanh toán Phần nhập ghi chú vui lòng điền mã đơn hàng (VD: Mã đơn hàng: 5545 ghi là 5545) Lựa chọn nguồn tiền, Nhập mã giảm giá (nếu có), Xác thực bảo mật thanh...
/* */