Search Results - Lục Bảo Minh Nguyệt

SET 12 Lục Bảo Minh Nguyệt

– Phượng Hoàng Mỹ Vị
– Sen Trắng Trứng Muối Thượng Hạng
– Thập cẩm Sen trắng Tôm ngũ vị và Chà bông gà
– Sầu Riêng MusangKing thượng hạng
***Sparking Vảy Vàng FOGOSO 750ml NK Tây Ban Nha

Đọc thêm...

SET 11 – Lục Bảo Minh Nguyệt

– Phượng Hoàng Mỹ Vị
– Sen Trắng Trứng Muối Thượng Hạng
– Thập cẩm Sen trắng Tôm ngũ vị và Chà bông gà
– Sầu Riêng MusangKing thượng hạng
***Rượu vang đỏ Trắng Santa Infinito Chi Lê n 750ml

Đọc thêm...

SET 10 Lục Bảo Minh Nguyệt

– Thập cẩm gà quay, tôm ngũ vị và Sò Điệp Trứng muối thượng hạng
– Ngọc Cao Nguyên
– Sen Trắng Trứng muối thượng hạng
– Sầu Riêng MusangKing thượng hạng
***Rượu vang đỏ Pháp France Maison 750ml

Đọc thêm...

SET 9 Lục Bảo Minh Nguyệt

– Phượng Hoàng Mỹ Vị
– Sen Trắng Trứng Muối Thượng Hạng
– Thập cẩm Sen trắng Tôm ngũ vị và Chà bông gà
– Sầu Riêng MusangKing thượng hạng
– Ngọc Cao Nguyên
– Trà Xanh Nhân đậu đỏ Azuki

Đọc thêm...

SET 8 Lục Bảo Minh Nguyệt

– Phượng Hoàng Mỹ Vị
– Ngọc Trong Tuyết
– Thập cẩm Sen trắng Tôm ngũ vị và Chà bông gà
– Sầu Riêng MusangKing thượng hạng
***Trà Oolong Cao cấp

Đọc thêm...